LUYỆN TẬP

Giải đề thi thử, giải nhanh, giải đúng, nhận dạng các bài tập tương tự, tổ chức sắp xếp bố cục đề thi, tránh việc phân bổ thời gian không hợp lý dẫn đến thiếu thời gian hoàn thành bài thi...