giasudaykem.net Xin được chia sẽ... Đề tham khảo năm 2020, nhận xét chung: kiến thức rộng, nắm vững cơ bản, hiểu rõ phương pháp, vận dụng linh hoạt, tính toán phải chính xác, cẩn thận, tốc độ xử lý thông tin phải nhanh nhạy ... Là hoàn tất công tác giải đề,... Cụ thể: Lớp 12: các nội dung sau : hàm số, mũ, logarit, nguyên hàm, tích phân, số phức, hình học không gian, hình học tọa độ trong không gian, bài tập tập trung nhiều vào lớp 12, nhưng để giải tốt thì phải nắm vững kiến thức và vận dụng tốt ở các năm trước đó cho công tác giải đề,... Lớp 11: kiến thức và bài tập ví dụ câu 1,2 của đề này thuộc chương trình lớp 11,. Lớp 10: kiến thức, ví dụ câu 43 kết hợp giữa kiến thức đại số lớp 10 và kiến thức lớp 12,... Để giải đề