Kiến thức cần nhớ

19/02/2020 16:50 | Lượt xem: 910

 

 

Trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến trong tam giác